Darowizny (Home Page)

Darowizny

LPC otrzymuje niewielkie fundusze lub nie otrzymuje ich wcale ze źródeł państwowych lub instytucjonalnych, a nasze koszty ogólne są wysokie ze względu na nasz międzynarodowy zasięg i niewielki rozmiar. Dzięki darowiznom możemy dotować rodziny i doradców, którzy w przeciwnym razie nie byliby w stanie wysłać swoich dzieci na obóz lub samodzielnie. Mają one kluczowe znaczenie, abyśmy mogli wypełnić naszą misję łączenia młodych ludzi z różnych środowisk i umożliwiania im nawiązywania przyjaźni ponad granicami, które w przeciwnym razie mogłyby ich podzielić.

Jeśli możesz, wesprzyj LPC dowolną kwotą. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak przekazać darowiznę, kliknij poniżej:

MORE information