• Hiking in Maine (Slide 1) PL

    Witamy na Luethi-Peterson Camps!

  • Hiking in Hegnes — now (Slide 2) PL

    Obozy Luethi-Peterson promują zrozumienie poprzez międzynarodowe obozy letnie, podczas których młodzi ludzie z różnych środowisk budują wspólnotę i nawiązują trwałe przyjaźnie.
  • Folk Dancing (Slide 3) PL

    Członkowie organizacji Luethi-Peterson Camps wierzą, że najlepszym sposobem na poznawanie dobrych relacji międzyludzkich i odpowiedzialnego funkcjonowania we wspólnocie jest zdobywanie osobistych doświadczeń od najmłodszych lat.