Kalendarium

Poniżej znajduje się lista ważnych dat przypadających w okresie całego roku, w tym terminy zgłoszeń i wnoszenia opłat dla uczestników obozów LPC i opiekunów..

1 grudnia:
Ostateczny termin wysyłania zgłoszeń do LPC

Wszystkie zgłoszenia uczestników obozu i opiekunów powinny zostać wysłane do siedziby głównej LPC do 1 grudnia każdego roku. Zgłoszenia przysyłane po tym terminie będą przyjmowane, lecz nie możemy zagwarantować, że zostaną w pełni rozpatrzone jak również nie otrzymacie Państwo potwierdzenia otrzymania przez nas takich zgłoszeń. Aby otrzymać formularz zgłoszeniowy, prosimy o przesłanie e-maila na adres Office@luethipetersoncamps.org i odesłanie wypełnionego formularza na ten sam adres bądź o przesłanie prośby o otrzymanie formularza zgłoszeniowego na adres:

Luethi-Peterson Camps International
Turenmattenstrasse 14
3860 Meiringen
Szwajcaria

.

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok

Wybór uczestników obozów i opiekunów

Miejsca organizowania obozów, dyrektorzy, opiekunowie oraz grupy uczestników wybierane są podczas dorocznej „Konferencji Świątecznej”, która trwa od końca grudnia do początku stycznia. Listy z zaproszeniem wysyłane są do uczestników obozów i opiekunów na początku stycznia. Ponieważ LPC otrzymuje często więcej zgłoszeń niż posiada miejsc w programie na nadchodzący sezon letni, zainteresowani uczestnicy mogą ubiegać się o wpisanie ich na listę rezerwową w przypadku pojawienia się dostępnych miejsc przed rozpoczęciem obozu.

.

Koniec stycznia:

Ostateczny termin przesyłania LPC potwierdzeń uczestnictwa w obozie

Potwierdzenie uczestnictwa w obozie powinno zostać przesłane LPC najpóźniej do 31 stycznia. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w obozie w powyższym terminie, miejsce zostanie zaproponowane osobie z listy rezerwowej. Wraz z potwierdzeniem uczestnictwa w obozie należy przesłać zaliczkę aby dokonać rezerwacji miejsca.

.

Połowa lutego: termin zapłaty zaliczek na rzecz LPC

Po potwierdzeniu uczestnictwa w obozie, do dnia 15 lutego  należy zapłacić na rzecz LPC zaliczkę z tytułu rezerwacji miejsca.

.

Połowa maja:
Termin uiszczenia pełnej kwoty opłaty za obóz

Pełna kwota opłaty za obóz powinna zostać zapłacona na rzecz LPC do dnia 1 maja. Ostateczny termin przypada każdego roku innego dnia i zostanie określony w zaproszeniu przesłanym przez dyrektorów obozów.

.

Lipiec i sierpień:
Odbywają się obozy!