Uczestnikiem obozu

Uczestnikiem obozu

Każde dziecko w wieku od 9 do 17 lat może ubiegać się o uczestnictwo w obozie organizowanym przez LPC.

Apply as a camper
Obozowicze spędzają razem czas w przytulnym pokoju w Freedom w New Hampshire w 2007 roku.

Obozy podzielone są zazwyczaj na jedną z dwóch grup wiekowych: obozy dla Młodszych Dzieci w wieku od 9 do 14 lat oraz obozy dla Młodzieży w wieku od 14 do 17 lat. W zależności od wielkości i dostępności terenu obozu, liczba uczestników może wynosić tylko od 14 do 16 lub aż od 34 do 36 uczestników. Obozy mogą trwać od dwóch do pięciu tygodni i odbywają się każdego lata w kilku różnych krajach. W każdym obozie uczestniczą dzieci co najmniej ośmiu różnych narodowości. Od uczestników oczekujemy uczestniczenia w obozie od początku do jego końca, z uwagi na fakt, iż LPC kładzie ogromny nacisk na aspekt społecznościowy grup uczestników i opiekunów. Nasz opis Życia na obozie zawiera dalsze szczegóły dotyczące oczekiwań LPC wobec uczestników i tego, czego uczestnicy powinni spodziewać się po obozach LPC.


Jeśli jesteś rodzicem/opiekunem prawnym i chcesz złożyć wniosek o udział w obozie dla swojego dziecka, kliknij poniższy przycisk. Przeniesie Cię to na stronę logowania do naszej platformy internetowej, gdzie zostaniesz poproszony o utworzenie konta. Jeśli jesteś powracającym LPCerem, po utworzeniu konta większość Twoich informacji zostanie uzupełniona automatycznie: będą one pobierane z bazy danych LPC. Prosimy o sprawdzenie i zaktualizowanie wszelkich informacji, jeśli to konieczne!

Przypominamy, że wnioski należy składać do 1 grudnia. Wczesne zgłoszenia są bardzo, bardzo mile widziane! Organizacja obozów jest przedmiotem dorocznej „Konferencji Świątecznej” organizowanej przez LPC, która odbywa się pod koniec roku w Ecole d’Humanité, Hasliberg-Goldern w Szwajcarii.

TŁUMACZENIA: Niestety, LPC nie kontroluje tłumaczeń w naszym oprogramowaniu, które działa w języku angielskim. Jeśli chcesz złożyć wniosek w języku innym niż angielski, najprostszym sposobem jest otwarcie linku rejestracyjnego w przeglądarce Google Chrome i użycie przycisku tłumaczenia w celu przetłumaczenia wszystkich stron. Jeżeli to rozwiązanie nie jest dla Ciebie odpowiednie, skontaktuj się z biurem LPC pod adresem Office@luethipetersoncamps.org i poproś o przesłanie przetłumaczonego formularza wniosku pocztą elektroniczną – dostępnego w języku włoskim, francuskim lub niemieckim.