Życie na obozie

Odpowiedzi na często zadawane pytanie dotyczące LPC, udzielone przez Gigi Wizowaty.

Przez ostatnie sześćdziesiąt lat, rodzice wysyłali dzieci na obozy organizowane przez LPC a następnie witali je z powrotem w domu. Teraz wielu rodziców zna obozy LPC z osobistych doświadczeń, z uwagi na fakt, iż sami byli niegdyś uczestnikami obozów. Jednakże dla tych rodziców, którzy powierzają nam swoje dzieci po raz pierwszy, przygotowaliśmy odpowiedzi na niektóre często zadawane pytania aby lepiej wyjaśnić, kim jesteśmy i czym się zajmujemy …

.

Czym zajmuje się LPC?

LPC prowadzi dwa programy obozów: jeden dla Młodszych Dzieci, w wieku od 9 do 14 lat a drugi dla Młodzieży w wieku od 14 do 17 lat. Jak wiele innych obozów letnich, zajęcia na naszych obozach obejmują piesze wędrówki, pływanie, zajęcia artystyczne i prace ręczne, sporty, teatr, muzykę, taniec i wycieczki lokalne. Kładziemy również nacisk na naukę języków obcych. Ponadto, uczestnicy w wieku od 14 do 17 lat mogą skupić się na pomaganiu innym, np. pomaganiu niepełnosprawnym osobom dorosłym i dzieciom, dokonywaniu napraw w domach starszych osób lub pomaganiu w konserwacji zabytkowych budynków. Czasem obóz dla Młodzieży poświęcony będzie zajęciom teatralnym lub muzycznym i zakończony będzie występem dla mieszkańców pobliskiego miasta. Dodatkowe informacje na temat tego, czego można spodziewać się na obozie, można znaleźć w Broszurze LPC oraz ogólnym opisie typowego dnia na obozie LPC.

Obozy organizowane przez LPC różnią się od innych obozów letnich tym, że kładą nacisk na odpowiedzialność każdej osoby za dobre funkcjonowanie społeczności obozowej. Uczestnicy obozu i opiekunowie pracują razem tak, aby z upływem czasu uczestnicy brali coraz większą odpowiedzialność za codzienne funkcjonowanie obozu. Sprzątanie domu, w którym przebywają obozowicze, zmywanie naczyń i przygotowywanie posiłków jest elementem dnia każdego uczestnika. Od samego początku uczestnicy zachęcani są do uczestniczenia w codziennym spotkaniu poświęconym planowaniu, na którym mogą pomóc w ustalaniu każdej części zajęć przewidzianych na kolejny dzień. Uczestnicy zgłaszają się na ochotników do przygotowywania posiłków, planowania zabaw lub organizowania programu wieczornego ze wsparciem i pomocą opiekunów. Wraz z upływem lata, uczestnicy stają się coraz bardziej samodzielni, zdobywając wiarę we własne umiejętności.

Niektóre z kluczowych idei obozów LPC obejmują:

Proste życie

Idea „prostego życia” jest umacniana w całej organizacji LPC. Przez “proste życie” rozumiemy naukę samodzielnego organizowania rozrywki i wykorzystywania otaczających nas materiałów oraz dbałość o niemarnowanie zasobów. Uczestnicy oczekujący błyszczącego wyposażenia i nowoczesnych udogodnień mogą być rozczarowani. My wierzymy, że prostsze życie poprawia zarówno kreatywność jak i pomysłowość. Na przykład, gotowy kostium Supermana dla dziecka jest tylko kostiumem Supermana, ale kawałek zwykłego materiału może być magicznym dywanem, pasem startowym dla lądującego samolotu, szatą dla króla – lub własnoręcznie zrobionym kostiumem Supermana, co jest źródłem dużo większej zabawy. Dla wielu dzieci żyjących w obecnych czasach zabawa bez najnowszego sprzętu jest często całkowicie nowym doświadczeniem.

Rodziny

W LPC, uczestnicy obozów i opiekunowie zostają podzieleni na okres lata na „rodziny”. Każda rodzina spożywa razem posiłki, czasem wspólnie organizuje zajęcia i spędza wspólnie czas na wycieczkach, pieszych wędrówkach lub podczas programu wieczornego. Rodziny składają się z osób w różnym wieku, różnych płci i narodowości, co daje uczestnikom możliwość poznania dzieci innych niż te, z którymi dzielą pokój lub które posługują się tym samym językiem.

Porozumienie między narodami

LPC zachęca dzieci do dzielenia się aspektami ich kulury lub narowodowości z pozostałymi uczestnikami obozu. Odbywa się to w sposób naturalny po prostu przez przebywanie w swoim towarzystwie, ale dzieci zachęcane są do tego także w inny sposób. Na przykład, podczas programu wieczornego uczestnik z Kambodży może opowiedzieć historię swojego życia w obozie dla uchodźców lub wszyscy obozowicze mogą nauczyć się, jak wykonać szwedzki Słup Majowy, obozowicze mogą też przyrządzić kolację hinduską składającą się z pięciu dań lub zagrać po południu w krykieta. Opiekunowie pomagają uczestnikom zastanowić się nad tym, czym chcieliby się podzielić z innymi i wspierają uczestników w ich działaniach. Zachęcamy również uczestników do nauczenia się niektórych języków obcych używanych na obozie.

Piesze wędrówki i wycieczki

Staramy się wykorzystywać otoczenie obozu w możliwie największym stopniu, zorganizujemy więc wycieczkę do pobliskiego wodospadu, farmy kóz gdzie produkuje się sery lub do ruin zamku. Piesze wędrówki połączone z noclegiem dają uczestnikom obozu możliwość wspinaczek górskich, spływów rzekami i wędrówek po lasach. Wędrówki są często pełne zaskakujących niespodzianek. Uczestnicy mogą wczesnym rankiem natknąć się na stado łosi, zobaczyć po raz pierwszy w życiu deszcz spadających gwiazd lub odkryć jezioro ze wspaniałą huśtawką zawieszoną na drzewie. To doświadczenia, jakie uczestnicy zapamiętają na zawsze.

Zgromadzenia obozowe

W LPC, zgromadzenia obozowe mają ogromne znaczenie i odbywają się regularnie. Wszyscy uczestnicy zbierają się razem aby zaplanować nadchodzącą imprezę, rozwiązać problem, jaki pojawił się na obozie lub wyrazić zgodę na zmianę obozowego planu zajęć. Aby każdy mógł zabrać głos w dyskusji, dokonujemy tłumaczeń i gdy jest to możliwe, decyzje dotyczące wszystkich uczestników podejmowane są w drodze konsensusu.

W jaki sposób wybierani są uczestnicy obozu?

Na corocznej „Konferencji Świątecznej” organizowanej przez LPC, dyrektorzy obozów podejmują decyzję o liczbie obozów, które zostaną zorganizowane w danym roku w oparciu o liczbę dostępnych wykwalifikowanych dyrektorów i opiekunów. Decyzja dotycząca tego, czy obóz zostanie zorganizowany dla Młodszych Dzieci czy dla Młodzieży jest podejmowana na podstawie liczby dzieci zgłaszających się do udziału w każdym programie a także zainteresowań i wiedzy specjalistycznej dostępnych dyrektorów. Kandydaci są następnie dzieleni na poszczególne obozy z zastrzeżeniem zróżnicowania każdego obozu pod względem narodowości, wieku, płci, kultury, języków i doświadczenia. Pod uwagę brane są również terminy wakacji każdego kandydata. Liczba kandydatów zawsze znacznie przekracza liczbę dostępnych miejsc.

Istnieje kilka powodów, dla których dziecko może nie zostać przyjęte na obóz. Zgłoszenie dziecka, które było już kilkukrotnie uczestnikiem obozów LPC, może zostać odrzucone, aby dać szansę innemu dziecku. Dyrektor obozu może mieć odczucie, że dane dziecko po prostu nie czerpało przyjemności lub nie skorzystało z doświadczeń zdobytych na obozie w poprzednim roku. Najczęściej brakuje jednak miejsc dla wszystkich chętnych. Do wszystkich odrzuconych kandydatów kierujemy zapytanie, czy chcieliby znaleźć się na liście rezerwowej. Ich kandydatury są brane pod uwagę w pierwszej kolejności w przypadku jakichkolwiek rezygnacji z uczestnictwa w obozie. W niektórych przypadkach, aby zapewnić określoną różnorodność na obozie, szukamy kandydata spoza listy rezerwowej, aby obsadzić wolne miejsce.

Dlaczego liczba organizowanych obozów jest inna każdego lata?

Głównym powodem corocznych różnic w liczbie organizowanych obozów jest liczba wykwalifikowanych dyrektorów. LPC opracowała wyjątkowo gruntowny program szkoleniowy dla swoich dyrektorów, trwający przez kilka okresów letnich. Po uzyskaniu kwalifikacji przez dyrektora, mamy nadzieję, że będzie mógł on (mogła ona) poprowadzić obozy przez kilka kolejnych okresów letnich. Niestety, zorganizowanie tak dużej ilości czasu wolnego w okresie letnim jest dla większości osób niemożliwe – praca, studia lub rodzina są czasami większym priorytetem. Stale szkolimy nowych dyrektorów ale jest nieuniknione, że liczba obozów, jakie jesteśmy w stanie zorganizować każdego roku i liczba dzieci, jaką jesteśmy w stanie przyjąć, będzie rosła i malała.

Dlaczego niektóre obozy trwają dłużej niż inne i dlaczego obozy rozpoczynają się i kończą w różnych terminach?

Ponieważ obozy są międzynarodowe, należy uwzględnić terminy wakacji szkolnych w różnych krajach. Domy, w których mieszkają uczestnicy obozu jak również dyrektorzy są dostępni jedynie w określonych terminach. Staramy się pogodzić terminy wakacji szkolnych uczestników i opiekunów poszczególnych obozów w możliwie największym stopniu.

Jakie są źródła finansowania LPC?

Źródłami finansowania obozów LPC są opłaty i darowizny. Ciężko pracujemy nad utrzymaniem możliwie najniższym kosztów tak, aby wysokość opłat była przystępna.

Jak najlepiej skontaktować się z LPC?

Ogólne pytania dotyczące LPC oraz prośby o formularze zgłoszeniowe najlepiej jest kierować do siedziby głównej LPC w Szwajcarii.

Po przyjęciu Państwa dziecka na obóz, który ma się odbyć w kolejnym okresie letnim, większość korespondencji z Państwem będzie przekazywana przez dyrektora takiego obozu. Prześle on(-a) Państwu informacje dotyczące miejsca organizowania obozu, opłaty za obóz, podróży oraz programu obozu wraz z wszystkimi niezbędnymi formularzami. Większość powyższej korespondencji przesyłana jest drogą mailową. Prosimy o wyrozumiałość, jeśli nie otrzymacie Państwo natychmiastowej odpowiedzi na wysłaną przez siebie wiadomość – nasi dyrektorzy obozów w ciągu roku pracują i studiują w pełnym wymiarze godzin oraz zajmują się przygotowywaniem obozów!

W czasie trwania obozu rodzice oczywiście mogą kontaktować się z dyrektorem telefonicznie lub pisemnie w związku z jakimikolwiek pytaniami lub obawami. Opacowaliśmy jednak politykę, zgodnie z którą prosimy rodziców o nie telefonowanie do dzieci w czasie trwania obozu. Istnieją ku temu bardzo istotne powody. Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, że tęsknota za domem pojawia się najczęściej po telefonie od rodziców. Nawet najbardziej radosna rozmowa telefoniczna może wytrącić zadowolonego uczestnika z równowagi. Ponadto, społeczność obozowa jest niewielka – jedno dziecko rozmawiające przez telefon ze swoimi rodzicami może wywołać niepokój u innych. Ponadto, przy średniej liczbie 24 dzieci na obozie, telefony rodziców w czasie trwania zajęć mogą poważnie zakłócać porządek dnia. Wymagamy, żeby każdy uczestnik napisał do domu co najmniej raz w tygodniu. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek obawy dotyczące samopoczucia Państwa dziecka, prosimy o kontakt telefoniczny z dyrektoriem obozu, na którym przebywa. Dziecko ucieszy się tymczasem z listu od Państwa (w miejscach, w których organizowane są nasze obozy, rzadko istnieje dostęp do Internetu).

Co stanie się w przypadku, gdy moje dziecko będzie tęsknić za domem?

Jeśli sądzisz, że twoje dziecko może tęsknić za domem na obozie, bardzo prosimy o poinformowanie o tym dyrektora obozu. Z naszych doświadczeń wynika, że najlepszą reakcją rodziców na tęsknotę dziecka za domem jest częste wysyłanie do niego radosnych listów, w których unikają oni wspominania, jak bardzo za nim tęsknią. Jesteśmy niewielką społecznością, więc pracownicy obozu będą wiedzieli o tęsknocie dziecka za domem i zapewnią mu wiele zajęć i kontaktów z innymi uczestnikami obozu. Prosimy nie mówić dzieciom, że jeśli nie będzie im się podobać na obozie, będą mogli wrócić do domu po tygodniu! Uniemożliwia to tęskniącemu za domem dziecku przystosowanie się w pełni do życia na obozie. Jeśli twoje dziecko nie będzie potrafiło się przystosować, być może nie będzie mogło zostać na obozie; jest jednak dużo lepiej dla dziecka, jeśli uczestniczy w obozie z założeniem, że mu się uda. W przypadku silnej tęsknoty za domem, dyrektor obozu skontaktuje się z Państwem telefonicznie tak, aby pracownicy mogli znaleźć rozwiązanie problemu wspólnie z Państwem.

Jakiego ekwipunku będzie potrzebować moje dziecko?

Każdy uczestnik obozu będzie potrzebować śpiwora, plecaka odpowiedniego na nocne wędrówki, płaszcza przeciwdeszczowego, obuwia turystycznego, ręcznika, przyborów toaletowych i prostej, wytrzymałej odzieży. Bardziej szczegółową listę wymaganego ekwipunku otrzymacie Państwo od dyrektora obozu przed jego rozpoczęciem. Zachęcamy również dzieci do zabrania ze sobą swoich instrumentów muzycznych.

Co obejmuje wyżywienie podawane na obozie?

Wyżywienie na obozach organizowanych przez LPC obejmuje proste, dobrze zbilansowane posiłki, z naciskiem na kuchnię kraju, w którym organizowany jest obóz. Oznacza to, że niektóre dania mogą być nowe dla Państwa dziecka. Zachęcamy uczestników obozu do próbowania wszystkich nowych dań a także do pomocy w ich przygotowywaniu. Uczestnicy obozu często chętnie przygotowują specjalne danie, które przygotowywane jest w ich domu (miło jest, kiedy przywożą ze sobą ulubiony przepis) i przed rozpoczęciem obozu ćwiczą jego przygotowanie w domu.

Czy mogę odebrać moje dziecko wcześniej z powodu rodzinnych wakacji?

Kiedy dziecko opuszcza obóz przed jego zakończeniem, zakłóca to funkcjonowanie całej społeczności i jest trudne dla dziecka. W przeciwieństwie do większych obozów, na których uczestnik może znać tylko dzieci, z którymi przebywa w domku, na naszym obozie uczestnicy tworzą jedną wielką rodzinę. Dlatego też nie pozwalamy dzieciom na wcześniejsze opuszczanie obozu, za wyjątkiem sytuacji awaryjnych, choroby, bardzo silnej tęsknoty za domem lub niedopuszczalnego zachowania.

Moje dziecko uwielbia gry komputerowe. Czy może zabrać komputer ze sobą na obóz?

W dzisiejszym bardzo nowoczesnym świecie, dzieci są często posiadaczami własnego sprzętu elektronicznego, z którego będą chciały korzystać na obozie. Przez większość czasu uczestnikom obozów organizowanych przez LPC nie wolno korzystać z iPodów, odtwarzaczy płyt CD lub DVD, komputerów, gier elektronicznych lub telefonów komórkowych w czasie trwania obozów. Powody takich ograniczeń są oczywiste: słuchawki na uszach izolują Państwa dziecko od innych uczestników a telefony komórkowe i e-maile uniemożliwiają im pełne zaangażowanie się w życie obozowe. Jednym z celów naszych działań jest spowodowanie, że wszyscy uczestnicy obozu będą spędzać czas w nowy dla siebie sposób i doświadczać rzeczy, których nie robią w domu. Ponadto, posiadanie takiego sprzętu elektronicznego podkreśla różnice ekonomiczne pomiędzy dziećmi i krajami, z których pochodzą. Nie korzystanie z takich urządzeń przez kilka tygodni może być samo w sobie zmieniającym doświadczeniem, zwłaszcza dla nastolatków. Prosimy rodziców o pomoc w stosowaniu powyższych zasad. Uczestnicy, którzy przyjadą na obóz z urządzeniami elektronicznymi, będą proszeni o przekazanie ich dyrektorowi obozu do depozytu na czas trwania obozu.

Czy moje dziecko będzie mogło korzystać z kieszonkowego na obozie?

Każdy uczestnik podczas obozu będzie otrzymywał “kieszonkowe” co tydzień.

Czy mogę wysłać mojemu dziecku paczkę ze słodyczami?

Bardzo prosimy o niewysyłanie takich paczek! Po pierwsze, nie są one potrzebne. Państwa dziecko będzie mogło kupić sobie dostateczną ilość słodyczy za kieszonkowe, które otrzyma na obozie. Po drugie, może to niepotrzebnie wzbudzać zazdrość u innych dzieci. Kiedy przysyłane są paczki z żywnością, zgodnie z naszą polityką rozdzielamy ich zawartość pomiędzy wszystkich uczestników obozu. Robimy jednak wyjątki na specjalne okazje, np. urodziny.

Oprócz opłaty za obóz, jakie inne koszty należy ponieść?

Od 2019 roku, środki przekazywane przez rodziców na obóz w celu pokrycia kosztów podróży i wycieczek oraz „kieszonkowe” są wliczane do opłaty za obóz. Prosimy o wyjaśnienie dzieciom, że wszelkie dodatkowe pieniądze powinno przekazać dyrektorowi na początku obozu i pieniądze te będą zwrócone przed powrotem do domu. Dyrektor poprosi Państwa o przekazanie dzieciom środków na cele nadzwyczajne, które to pieniądze będą wydane tylko w szczególnych przypadkach albo zwrócone uczestnikowi przed końcem obozu

Moja córka posługuje się tylko jednym językiem. W jaki sposób będzie się porozumiewać z innymi dziećmi?

W każdym obozie uczestniczą dzieci i opiekunowie posługujący się wieloma różnymi językami. Tłumaczenia dokonywane są przez całe lato – nawet wtedy, gdy nie są już potrzebne – tak, aby wszyscy uczestnicy w pełni rozumieli wszystkie wypowiedzi. Wierzymy, że ważne jest doświadczenie przez każdą osobę, jak to jest nie rozumieć danego języka oraz, że zwykłe przysłuchiwanie się innym osobom, mówiącym w innych językach, ma wartość edukacyjną. Dwujęzyczni uczestnicy obozów często pomagają w tłumaczeniach. Dzieci oczywiście znajdują wszelkie sposoby na komunikowanie się ze sobą – uczą się, że można się ze sobą porozumiewać poprzez śpiew, taniec, wspólną pracę i zabawę. Kursy języków obcych są oferowane w programie obozów i wiele dzieci polepsza swoje umiejętności językowe, należy jednak pamiętać, że LPC nie jest szkołą językową.

Moje nastoletnie dziecko pali czasem papierosy. Czy będzie to tolerowane na obozie?

Nie. Palenie papierosów, tak jak zażywanie narkotyków i spożywanie alkoholu, jest całkowicie zabronione.

Moje dzieci spędziły wspaniałe lato na obozach organizowanych przez LPC w zeszłym roku, jednak po powrocie do domu ciężko im było dostosować się do życia w szkole. Czy często się to zdarza?

„Powrót do rzeczywistości” po zakończeniu obozu może być trudny dla uczestników, a im lepiej dziecko się bawiło na obozie, tym może to być trudniejsze. Ponieważ LPC tworzy tak niewielką społeczność, na obozach zawiązują się bardzo bliskie przyjaźnie, o których łatwo się nie zapomina. Doświadczenie zdobyte w międzynarodowym środowisku poszerza horyzonty: kiedy uczestnicy obozów wracają do domu, często z zaskoczeniem odkrywają, że ich szkolni koledzy wydają się być tacy sami, podczas gdy oni sami czują się inni. Mogą odkrywać, że dostrzegają przypadki rasizmu lub seksizmu mające miejsce wokół nich, których wcześniej nie zauważali. Ponieważ dzieci najczęściej uczestniczą w obozach LPC organizowanych blisko ich miejsca zamieszkania, mogą czuć się samotne, jeśli wokół nie będzie nikogo, z kim mogłyby podzielić się swoimi doświadczeniami. Będąc świadomym takich uczuć, mogą Państwo pomóc swojemu dziecku zachęcając je do utrzymywania kontaktów z kolegami i koleżankami z obozu. Grupy Wsparcia LPC organizują w niektórych krajach zjazdy w ciągu roku, w których udział może być dobrą zabawą dla całej rodziny. Setki uczestników obozów LPC nawiązały przyjaźnie na całe życie – posiadanie przyjaciół, których można odwiedzić w innych krajach jest jedną z wielu korzyści obozów LPC!

.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem i wybranie LPC. Mamy nadzieję, że doświadczenia zdobyte przez Państwa dziecko będą intensywne i pozytywne. Zawsze z chęcią wysłuchamy Państwa komentarzy, obserwacji i pytań. Mogą je Państwo przekazać dyrektorowi obozu, w którym uczestniczyć będzie Państwa syn lub córka lub przesłać je do siedziby głównej e-mailem bądź pocztą na adres:

Luethi-Peterson Camps International
Turenmattenstrasse 14
3860 Meiringen
Szwajcaria