Hiking in Hegnes — now (Slide 2) PL

Obozy Luethi-Peterson promują zrozumienie poprzez międzynarodowe obozy letnie, podczas których młodzi ludzie z różnych środowisk budują wspólnotę i nawiązują trwałe przyjaźnie.