• Hiking in Maine (Slide 1) NL

    Welkom bij Luethi-Peterson Camps!

  • Hiking in Hegnes — now (Slide 2) NL

    Luethi-Peterson Camps stimuleert begrip door het organiseren van internationale zomerkampen waar jonge mensen met verschillende achtergronden aan een gemeenschap werken en langdurige vriendschappen ontwikkelen.
  • Folk Dancing (Slide 3) NL

    Deelnemers aan Luethi-Peterson Camps geloven dat goede menselijke relaties en verantwoordelijk leven in een gemeenschap het beste geleerd kan worden op een jonge leeftijd, door persoonlijke ervaring.